Hızlı Erişim

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Proje Formları

 1. BAP'a yapılan tüm başvurularda gerekli DİLEKÇE örneği

 

A- PROJE BAŞVURU SÜRECİ VE FORMLARI

2. A Tipi Araştırma Projeleri Başvuru Formu

3. Altyapı Projeleri Başvuru Formu

4. B Tipi Araştırma Projeleri Başvuru Formu

5. Bütçe Tablosu

6. Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri Öneri Formu

7. Güdümlü Proje Öneri Formu

8. Hızlı Destek Başvuru Formu

9. Yayın ve Atıf Destek Öneri Formu

10. Araştırma ve Altyapı Projeleri ile Hızlı Destek Sözleşmeleri

      - Altyapı Projeleri Sözleşmesi

      - A Tipi Araştırma Projesi Sözleşmesi

      - B Tipi Araştırma Projesi Sözleşmesi

      - Hızlı Destek Sözleşmesi

11. Bilimsel Etkinliklere Katılım Sözleşmesi

12. Bilimsel Etkinlik Düzenleme Sözleşmesi

13. Yayın ve Atıf Destek Sözleşmesi

B- BÜTÇE HARCAMA SÜRECİ VE FORMLARI

   -Sarf, Kimyasal, Demirbaş, Kırtasiye malzemesi ve Hizmet alımları

   Avans açma ve Kapama

   -Yolluk

   -Araç Kiralama ve Akaryakıt alımları

14. Yolluk Bildirim Formu

15. Muayene Kabul Tutanağı

16. İdarece Yapılacak Alım İçin İhtiyaç Talep Formu

17. Malzeme Alımı İçin Avans Talep Formu

18. Hizmet Alımı İçin Avans Talep Formu

19. Ön Ödeme Kapatma Formu

20. Teknik Şartname Değerlendirme Formu

21. Harcama Pusulası

C- PROJE GELİŞİM-SONUÇ SÜRECİ VE FORMLARI

22. Bütçe Aktarım Dilekçesi

23. Ara Rapor Formu

24. A Tipi Araştırma Projeleri /Hızlı Destek Sonuç Raporu

25. B Tipi Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Dilekçesi (Sonuç raporu olarak tez verilirken)

26. B Tipi Araştırma Projeleri Sonuç Raporu (Tez savunması henüz yapılmadığı durumlarda)

27. Altyapı Projeleri Sonuç Raporu

28. Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri Sonuc Raporu

D- PDG FORMLARI (Yalnızca Proje Değerlendirme Üyeleri)

29. PDG Araştırma Proje Önerisi ve Hakem Değerlendirme Formu

30. PDG Hakem Görüşleri Değerlendirme Formu

31. PDG Dilekçe Değerlendirme Formu

32. PDG Tez Proje Önerisi Değerlendirme Formu

33. PDG Ara Rapor Değerlendirme Formu

34. PDG Sonuç Raporu Formu


Ekleme tarihi: 03-01-2019 07:26:04 Güncellenme tarihi: 04-01-2019 15:33:48