Hızlı Erişim

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Proje Formları

1. BAP'a yapılan tüm başvurularda gerekli DİLEKÇE örneği

A- PROJE BAŞVURU SÜRECİ VE FORMLARI

2. A Tipi Araştırma Projeleri Başvuru Formu

3. Altyapı Projeleri Başvuru Formu

4. B Tipi Araştırma Projeleri Başvuru Formu

5. Bütçe Tablosu

6. Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri Öneri Formu

7. Güdümlü Proje Öneri Formu

8. Hızlı Destek Başvuru Formu

9. BAP Proje Destekleme Sözleşmesi

B- BÜTÇE HARCAMA SÜRECİ VE FORMLARI

10. Yolluk Bildirim Formu

11. Muayene Kabul Tutanağı

12. İdarece Yapılacak Alım için İhtiyaç Talep Formu

13. Malzeme Alımı için Avans Talep Formu

14. Hizmet Alımı için Avans Talep Formu

15. Ön Ödeme Kapatma Formu

16. Teknik Şartname Değerlendirme Formu

17. Harcama Pusulası

C- PROJE GELİŞİM-SONUÇ SÜRECİ VE FORMLARI

18. Bütçe Aktarım Dilekçesi

19. Ek Bütçe Talep Dilekçesi

20. Ara Rapor Formu

21. A Tipi Araştırma Projeleri /Hızlı Destek Sonuç Raporu

22. B Tipi Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Dilekçesi (Sonuç raporu olarak tez verilirken)

23. B Tipi Araştırma Projeleri Sonuç Raporu (Tez savunması henüz yapılmadığı durumlarda)

24. Altyapı Projeleri Sonuç Raporu

25. Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri Sonuc Raporu

D- PDG FORMLARI (Yalnızca Proje Değerlendirme Üyeleri)

26. PDG Araştırma Proje Önerisi ve Hakem Değerlendirme Formu

27. PDG Hakem Görüşleri Değerlendirme Formu

28. PDG Dilekçe Değerlendirme Formu

29. PDG Tez Proje Önerisi Değerlendirme Formu

30. PDG Ara Rapor Değerlendirme Formu

31. PDG Sonuç Raporu Formu


Ekleme tarihi: 03-01-2019 07:26:04 Güncellenme tarihi: 14-02-2022 11:50:03