Hızlı Erişim

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Birim Tanıtımı, Vizyon ve Misyon

Birim Tanımı

          Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi ifade etmektedir.

 

Misyon

        Özgörevimiz, yönetmeliklerle belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, üniversitemiz mali imkanları kullanılarak bütün birimlerde gelişmiş bir araştırma kapasite ve becerisinin oluşturulmasına, ulusal ve uluslararası iş birliklerine önayak olarak AR-GE ve lisansüstü tez projelerine etkin destek verilmesine ve böylece evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkı sağlamaktır. Aynı zamanda bilimsel katma değere ve milli niteliğe sahip projelerle bölgemizin ve ülkemizin sosyoekonomik ve kültürel gelişimine katkılar sağlamaktır.

Vizyon

         Bilim ve teknolojideki son gelişmeler ışığında üretilen çağdaş, etik, rekabetçi ve uygulamaya aktarılabilir projeler üreten, üniversite sanayi ve toplum arasında işbirliklerine açık, ülkemiz ve bölgenin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan, ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve bilgiyi paylaşarak yaygınlaştıran bir üniversite olma hedefiyle Ordu Üniversitesinin akademik başarısını yükselterek geleceğe taşıyacak bir birim olmak özgörüşümüzdür.


Ekleme tarihi: 03-01-2019 06:31:23 Güncellenme tarihi: 13-01-2022 14:47:55