Hızlı Erişim

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

S1. Proje sürecinde bazı sıkıntılar yaşıyorum. Önerdiğim proje süresini aşacağım. Alabileceğim ek süre miktarı ne kadardır?

C1. Bilimsel araştırma projeleri ek süre dahil en çok 36 ay içinde tamamlanır. Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç 1 (bir) ay önce BAP Komisyonundan gerekçeli ek süre isteyebilir. B Tipi araştırma projelerinin ek süresi tezin başlama ve yasal bitiş tarihini aşamaz. Ek süre için başvuru tarihinde en son gelişme raporu teslim edilmiş olmalıdır.

S2. Atıf ve yayın desteği kapsamında destek verilen yayınların özellikleri nelerdir?

C2. Yayın ve atıf desteklerine münferit olarak başvurulması halinde yayın için verilebilecek ayni katkı, TÜBİTAK UBYT destek programına bağlı olarak belirlendiği için bu sistem üzerinden taranan ve WOS numarası alınmış indeksli dergilerde basılmış bir yayın olmalıdır. Atıfların da uygulama ilkelerinde belirtildiği gibi "SCI, SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Art and Humanities Index), IM (Index Medicus), DI (Dental Index), EI (Engineering Index), CMCI (CompuMath Citation Index) ve Eğitimle ilgili alan indeksleri, Sosyal Bilimler için SCOPUS ve ISI Database tarafından taranan uluslararası indeksler" kapsamında bir dergide yer alması gerekmektedir. 

S3. Proje sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin şartlar en fazla ne kadar süre içerisinde sağlanmalıdır?

C3. Araştırma projelerinin iki yıl içerisinde yayınlanma şartı yürürlükte olan yönerge ile düzenlenmiştir. Makalesi yayın aşamasında olan proje yürütücülerine, belgelemek koşulu ile bir yıla kadar ek süre verilebilir.

S4. Tez projesi yürütmekteyim fakat tez öğrencim çalışmadan ayrıldı. Nasıl bir yol izlemeliyim?

C4. Yönergemizde belirtildiği gibi projenin tamamlanmasından sorumlu kişi, proje yürütücüsüdür. Bu kapsamda tez öğrencisinin çalışmadan ayrılması mazeret olarak kabul edilmez. Ancak proje yürütücüsü, herhangi bir harcama yapılmamış projenin iptalini talep edebilir veya harcama yapılmış ve çalışmalara başlanmış bir proje ise yürütücü tarafından tamamlanarak sonuç raporu olarak tez yerine genel sonuç raporu formu kullanılarak proje kapatılabilir.

S5. Proje başvuruları yaklaşık olarak ne kadar bir sürede sonuçlanmaktadır?

C5. Yönergemizde "BAP Koordinasyon Birimi, proje önerilerinin değerlendirilme sürecini, son başvuru tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde tamamlayıp, projenin destek kabulü veya reddi konusunda karara varır. Değerlendirme süresi, gerektiğinde BAP Komisyonu tarafından uzatılabilir." şeklinde durum açıklanmıştır. Ancak, A tipi araştırma projeleri hakem sürecinden geçtiği için değerlendirme aşamasında iki defa Proje Değerlendirme Gruplarına sunulmaktadır. Bu aşamada hakemlerin yanı sıra proje değerlendirme gruplarının da düzeltme ve değişiklik önerileri olabilmektedir. Hakemlerin dönüş süresi, toplantı tarihleri ve sonuçların komisyona bildirilmesi sürecinin ardından komisyonun aylık olarak toplandığı göz önünde bulundurulduğunda süreç değişiklik gösterebilmektedir. B tipi araştırma projeleri ve Hızlı destek ise yalnızca PDG'ler ve komisyon tarafından incelendiği için düzeltme talepleri olmaması durumunda süreç ortalama iki ayda tamamlanmaktadır. Atıf ve yayın destekleri ise yalnızca birimimizdeki görevli uzmanlar ve komisyon üyeleri tarafından incelenip herhangi bir eksiği bulunmaması halinde bir ay içerisinde kabul veya reddedilir. 

 


Ekleme tarihi: 04-01-2019 14:23:24 Güncellenme tarihi: 25-02-2020 16:16:10