Hızlı Erişim

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Birim Tanıtımı, Vizyon ve Misyon

Birim Tanımı

          Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (ODU/BAP), öğretim üyelerimize sağladığı proje destekleri ile üniversitemiz araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesi ve iyileşmesi için en önemli birimlerden biridir. Bu desteklerle, bilim literatürüne özgün katkılar sağlamak, ülkemizin öncelikli araştırma alanlarında araştırmalar yaparak teknoloji üretimine ve dolayısıyla rekabet gücüne katkıda bulunmak ve bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkılar sağlamak amaçlanmıştır. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), yukarıda tanımlanan hedeflere erişebilmek için kısıtlı bütçe kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmak durumundadır.

         Birim, İlgili Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri BALTA başkanlığında toplanan bir Komisyon tarafından yönetilmektedir. Birim koordinatörlüğüne Doç. Dr. Emine BAĞDATLI atanmıştır.

Misyon

        Özgörevimiz, yönetmeliklerle belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, üniversitemiz mali imkanları kullanılarak bütün birimlerde gelişmiş bir araştırma kapasite ve becerisinin oluşturulmasına, ulusal ve uluslararası iş birliklerine önayak olarak AR-GE ve lisansüstü tez projelerine etkin destek verilmesine ve böylece evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkı sağlamaktır. Aynı zamanda bilimsel katma değere ve milli niteliğe sahip projelerle bölgemizin ve ülkemizin sosyoekonomik ve kültürel gelişimine katkılar sağlamaktır.

Vizyon

         Bilim ve teknolojideki son gelişmeler ışığında üretilen çağdaş, etik, rekabetçi ve uygulamaya aktarılabilir projeler üreten, üniversite sanayi ve toplum arasında işbirliklerine açık, ülkemiz ve bölgenin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan, ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve bilgiyi paylaşarak yaygınlaştıran bir üniversite olma hedefiyle Ordu Üniversitesinin akademik başarısını yükselterek geleceğe taşıyacak bir birim olmak özgörüşümüzdür.


Ekleme tarihi: 03-01-2019 06:31:23 Güncellenme tarihi: 03-01-2019 06:31:35