E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Akademisyen

Proje başvuruları sırasında sıklıkla karşılaşılan ve iade nedeni olabilecek sorun ve eksiklikler aşağıda sıralanmıştır. Başvurularınız sırasında bir sorunla karşılaşmamak için listeyi dikkatlice inceleyerek eksikliklerin giderildiğinden emin olunuz.

 

1. Yanlış başvuru formunun doldurulması: Araştırma ve Tez projeleri için ayrı formlar bulunmaktadır. Uygun ve güncel olan form doldurulmalıdır.

 

2. İmzaların hatalı/eksik olması: Dekan/Enstitü/ YO/MYO Müdürü imzası için tez projelerinde enstitü Müdürü imzası diğer hallerde Yürütücünün bağlı olduğu birim amiri imzalayacaktır. Yardımcı araştırıcıların imzaları unutulmamalıdır.

 

3.Projenin uygun olmayan değerlendirme grubuna yönlendirilmesi:  Proje başlığı yapılacak çalışmayı açıkca belirtecek şekilde kısa ve cümle olmayacak şekilde(...çalışma/...'nın araştırılması/belirlenmesi vs. şeklinde) hazırlanmalı bir sayfayı geçmeyecek "özet" kısmında kısaca konu, amaç, yöntem ve çalışmanın gerekliliği belirtilmelidir.

 

4. İntihal ve çalışmanın bilime katkı yapmayacağı düşüncesi: Çalışmanın "amacı" ve "beklenen yararlar" açıkça belirtildikten sonra "literatür Özeti" yayın  listesi şeklinde değil, dikkatle ve konuyu destekleyici çalışmalardan örnekler ve tartışma içeren ifadelerle referanslar gösterilerek  hazırlanmalıdır.

 

5. Projenin gerçekleşmesi için altyapının yetersiz bulunması: Proje formunda yer alan "Kurum içi araştırma altyapısı ve Kurum Dışı araştırma olanakları"  kısımlarında proje için gerekli olduğu ve kullanılması planlanan makina-teçhizat ve örnekler detaylı bir şekilde belirtilmeli. Kurum dışında araştırma yapılacaksa oradan izin alındığı dış kurum yöneticisi tarafından verilecek imza ile belgelenmelidir.

 

6. Destek istenen çalışma ile proje süresinin uyumsuz olması: Yapılacak olan çalışma iyi planlanmalı Projenin başvuru tarihinden sonra yaklaşık beş ay içerisinde kabul veya red olacağı bilinerek uygun dönemde proje başvurusu yapılmalı ve proje başvuru formundaki çalışma takvimi bu süreler göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. 

 

7. Tez Projesi öğrencisi için uygun olmayan dönemde başvuru yapılmış olması: Tez projeleri başvurularında Enstitü müdür onayı istenmektedir. Ayrıca tez enstitü öğrencilerinin yapacak olduğu proje başvuru döneminde tez önerilerinin enstitüce onaylanmış olması gerekmektedir. Başvuru dosyasına tez öneri formu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararlarını eklemeyi unutmayınız.

 

8. Proje Yöneticileri ve çalışanların Özgeçmişinin uygun bulunmaması: Proje başvurularında bütün yürütücü ve araştırıcıların ARBİS kaydının yapılmış olması istenmektedir. Özgeçmişler ARBİS üzerinden hazırlanacak ve bu şekilde dosyaya eklenecektir. Farklı formatlarda hazırlanan özgeçmişler kabul edilmemektedir.

 

9. Uyguın olmayan maliyet: Proje bütçeleri hazırlanırken gerekli malzeme ve ekipman için en az birer proforma temin edilmeli ve bütçe tablosu bu doğrultuda hazırlanmalıdır. Başvuru sırasında proformalar dosyaya eklenmelidir. Fatura keseme yetkisi olmayanlardan alınacak proforma ve ekonomik kodlarla ilgi sorunlarınız için İdari Mali İşler Daire Başkanlığında BAP birimiyle ilişkili memurla görüşünüz. 

 

10. Projenin uzmanlarca değerlendirilememesi: Proje formunda yer alan "Projeyi değerlendirebilecek Üniversite dışı uzmanlar" bölümünde, diğer kurumlarda konu ile ilgili araştırma faaliyetleri yürüten uzmanlar iletişim bilgileriyle birlikte sıralanmalı ve etik sorunları önlemek amacıyla "proje ekibi ile çıkar ilişkisi olan kişiler" kısmı da boş bırakılmadan tez danışmanı/ortak proje veya yayın hazırlanan kişilerin bir listesi verilmelidir. 

 

Olası tüm sorunların erkenden çözümü için Proje formunda iletişim bilgilerinin eksiksiz doldurulmuş olması gereklidir.

 

Uzm. Emel SEVGİLİ

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı