E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Hizmet Standartı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

HİZMET STANDARTLARI

 

Sıra No.

Hizmetin adı

Başvuruda İstenen Belgeler

 

İşin süresi (En geç)

1

A Tipi Araştırma Projeleri Değerlendirilmesi (Kabul/Red)

1. Dilekçe

2. A Tipi Araştırma Projesi Başvuru Formu

3. Bütçe Tablosu

4. Proformalar

5. Zimmet Listesi

 

6 Ay

2

B Tipi Araştırma Projeleri Değerlendirilmesi (Kabul/ Red)

1. Dilekçe

2. B Tipi Araştırma Projesi Başvuru Formu

3. Bütçe Tablosu

4. Tez önerisinin kabul edildiğini gösterir Enstitü kararı

5. Proformalar

 

 

2 Ay

3

Bilimsel Etkinliklere Katılım Projeleri Değerlendirilmesi

1. Dilekçe

2. Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu

3. Kişiye özel davet mektubu

 

1 Ay

4

Yayın Destek Projeleri

Değerlendirilmesi

1. Dilekçe

2. Yayın Destek Projesi Başvuru Formu

3. Yayın

 

1 Ay

5

Altyapı Projeleri

Değerlendirilmesi

1. Dilekçe

2. Altyapı Projeleri Başvuru Formu

3. Fakülte Kurul Kararı

4. Bütçe Tablosu

 

 

2 Ay

 

No.

Hizmetin adı

Başvuruda İstenen Belgeler

İşin süresi

(En geç)

6

Ara Rapor Talep/Değişiklik

1. Dilekçe

2. Ara Rapor Formu

(Rapor dönemi dışındaki değişiklik talepleri için ayrıntılı dilekçe yeterlidir.)

 

2 Ay

7

Sonuç Raporu Değerlendirilmesi

(Projenin kapatılması)

1. Dilekçe

2. Sonuç Rapor Formu (No. 19) / Tezin bir Kopyası

3. Proje Kapsamında çıkan yayın ve bildiriler

 

2 Ay

8

Bilimsel Etkinlik Katılım Projesi Sonuçlandırılması

1. Dilekçe

2. Katılım belgesi aslı//”aslı gibidir” kopyası

3. Bilimsel etkinliklere katılım sonuç raporu

4. Rektörlük Oluru

5. İlgili birimce hazırlanmış Yolluk Bildirimi

6. Harcamaları gösteren tüm evraklar (Fatura/Fiş/Bilet)

 

 

10 gün

9

Avans Açılması

(Para 5 gün içersinde harcanmaya başlanır.)

1. Dilekçe

2. Ön Ödeme Talep Formu

3. Malzeme İstek Formu

 

10 Gün

10

Avans Kapatılması

(Avans kapatma başvurusu 20 gün içersinde yapılmalıdır.)

1. Dilekçe

2. Fatura

3. Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı

4. Taşınır İşlem Fişi

5. Para arttı ise geri yatırıldığını gösteren banka dekontu

 

 

5 gün

11

Doğrudan Temin İle Sarf ve Demirbaş Alımı

(Sipariş edilmesi)

1. Dilekçe

2. Malzeme İstek Formu

3. Teknik Şartname

 

20 Gün

12

Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri

1. Fatura

2. Muayene kabul Komisyonu tutanağı

3. Taşınır İşlem Fişi

 

5 gün

 

 İlk Müracaat Yeri        BAP Birimi Koordinatörlüğü
 İsim  Emine BAĞDATLI 
 Unvan  Doç. Dr. 
 Adres  BAP Birimi
 Tel.  0(452) 2345010
 
 İkinci Müracaat Yeri  BAP Komisyon Başkanlığı
 İsim  Fikri BALTA
 Unvan  Prof. Dr.
 Adres  Rektörlük
 Tel.  0(452) 2345010

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı